Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi to zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS, zajmujących się prowadzeniem badań nad skutkami traumy i trudnych wydarzeń życiowych. Nasze Centrum skupia naukowców z obszaru psychologii oraz nauk medycznych, a także doktorantów. Nasi pracownicy i współpracownicy oprócz kompetencji naukowych posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w psychoterapii i interwencji kryzysowej.

Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty bliskiej osoby, oraz kryzysów życiowych. Celem prowadzonych w Centrum badań naukowych jest lepsze zrozumienie poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych konsekwencji traumy i kryzysów życiowych oraz roli indywidualnych i sytuacyjnych czynników wpływających na przebieg i rezultat procesu adaptacji do traumy i kryzysu. Interesuje nas zwłaszcza znaczenie fundamentalnych przekonań na temat świata i samego siebie oraz rola narracji w konstruowaniu reprezentacji poznawczej doświadczenia traumy, kryzysu i zmiany życiowej. Nasze badania prowadzimy z zastosowaniem zróżnicowanej metodologii, w tym badań jakościowych oraz badań w schemacie podłużnym.

Zespół
Dr Mariusz Zięba
Dr Mariusz Zięba
mgr Natalia Kowalska
Dr Magdalena Kowalska
Dr Magdalena Kowalska
mgr Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz
Dr Mateusz Zatorski
Dr Mateusz Zatorski
mgr Katarzyna Wiecheć
mgr Marta Boczkowska
mgr Ewa Winiarska