Badanie naukowe: „Opowieść o traumatycznym wydarzeniu”

Kogo zapraszamy?

Osoby dorosłe, które w okresie od 1 do 6 miesięcy doświadczyły skrajnie stresującego wydarzenia o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym. Przykładem takiego doświadczenia może być udział w wypadku drogowym,  poronienie, obecność przy czyjejś śmierci, diagnoza ciężkiej choroby lub jakiekolwiek inne wydarzenie zagrażające Twojemu życiu lub zdrowiu. Te wydarzenia mogą również dotyczyć osoby, która jest Ci bliska.

Cel badania

Celem badania jest zebranie zbioru tekstów, które opisują wydarzenia traumatyczne. Chcemy przewidzieć wielkość i kierunek wpływu traumy na dobrostan jednostki poprzez analizę sposobu w jaki osoba opowiada o wydarzeniu traumatycznym. 
Dzięki Twojemu wkładowi w badania będziemy mogli opracować nowe metody diagnozy psychologicznej i pracy z ludźmi, którzy doświadczyli traumy.

Twoja rola

 Badanie składa się z dwóch części. W pierwszej części opowiesz o wybranym wydarzeniu. Dodatkowo zostaniesz poproszona/poproszony o wypełnienie kilku kwestionariuszy. Na pierwszym spotkaniu dowiesz się, jaki wpływ może mieć dane wydarzenie na Twój dobrostan psychiczny. Ta część potrwa ok. 50 minut.

Druga część badania ma miejsce po 6 miesiącach od pierwszego spotkania. Przeprowadzimy wtedy z Tobą wywiad, którego celem jest określenie, jakie konsekwencje przyniosło dane wydarzenie na Twoją psychikę. 

Procedura badania została zaakceptowana przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą nigdzie publikowane.

Miejsce badania

Przewidziane są dwa spotkania, które odbędą się online. 

Kierownik badania

mgr Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz

Kontakt

Jeżeli masz ochotę opowiedzieć naszym badaczom o swoim przeżyciu to napisz wiadomość na poniższy e-mail:
badanie-trauma@potraumie.edu.pl

Nasz badacz z chęcią odpowie na Twoje pytania.