Badanie naukowe: „Rola przetwarzania poznawczego w przewidywaniu skutków traumy.”

Kogo zapraszamy?

Osoby dorosłe, które w okresie od 1 do 6 miesięcy doświadczyły skrajnie stresującego wydarzenia o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym. Przykładem takiego doświadczenia może być udział w wypadku drogowym,  poronienie, obecność przy czyjejś śmierci, diagnoza ciężkiej choroby lub jakiekolwiek inne wydarzenie zagrażające Twojemu życiu lub zdrowiu. Te wydarzenia mogą również dotyczyć osoby, która jest Ci bliska. Uczestnicy będą musieli spełnić kryterium braku aktualnie prowadzonej psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego, jak również kryterium braku rozpoznania zaburzeń psychicznych.   

Cel badania

Celem badanie jest określenie wpływu dwóch sposobów oceny wydarzenia traumatycznego na zdrowie psychiczne jednostki.
Cel naukowy projektu zostanie osiągnięty poprzez jakościową i ilościową analizę treści narracji przeprowadzoną z użyciem komputerowej automatycznej analizy tekstu

Twoja rola

Badanie składa się z dwóch części. W pierwszej części opowiesz o wybranym wydarzeniu. Dodatkowo zostaniesz poproszona/poproszony o wypełnienie kilku kwestionariuszy. Na pierwszym spotkaniu dowiesz się, jaki wpływ może mieć dane wydarzenie na Twój dobrostan psychiczny. Ta część potrwa ok. 50 minut.

Druga część badania ma miejsce po 6 miesiącach od pierwszego spotkania. Przeprowadzimy wtedy z Tobą wywiad, którego celem jest określenie, jakie konsekwencje przyniosło dane wydarzenie na Twoją psychikę.

Procedura badania została zaakceptowana przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą nigdzie publikowane.

Miejsce badania

Przewidziane są dwa spotkania, które odbędą się online.

Wynagrodzenie

Przewidziane jest wynagrodzenie dla osoby uczestniczącej w badaniu. Wynagrodzenie składa się z dwóch części: 150 PLN za pierwszy pomiar oraz 100 PLN za drugi pomiar. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie badania: 

mgr Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz i dr Mariusz Zięba

Kontakt

Jeżeli masz ochotę opowiedzieć naszym badaczom o swoim przeżyciu to napisz wiadomość na poniższy e-mail:
badanie-trauma@potraumie.edu.pl

Nasz badacz z chęcią odpowie na Twoje pytania.