Badanie naukowe: „Zasoby osobiste osób przygotowujących się do wykonywania zawodu związanego z narażeniem na traumę”

Kogo zapraszamy?

Do udziału w badaniu zapraszamy studentki i studentów ostatnich lat studiów przygotowujących do wykonywania zawodu związanego z okazywaniem pomocy innym ludziom, oraz narażeniem na przeżywanie silnych emocji będących konsekwencją bycia świadkiem cierpienia lub śmierci. Przede wszystkim zapraszamy zatem studentki i studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa oraz Szkoły Kadetów Państwowej Straży Pożarnej.

Cel badania

Celem badania jest lepsze zrozumienie procesu radzenia sobie z konsekwencjami wtórnego stresu traumatycznego (secondary traumatic stress) doświadczanego przez osoby, które nie będąc bezpośrednio poszkodowane, są świadkami cierpienia innego człowieka.

Na czym polega udział w badaniu?

Badanie składa się z dwóch części.

  • I etap badania odbędzie się on-line. Uczestnik badania otrzyma link do ankiety internetowej, którą będzie mógł wypełnić w odpowiednim dla siebie czasie. Ankieta ta składa się z kilku standardowych kwestionariuszy do pomiaru osobowości i emocji, oraz pytań otwartych. W odpowiedzi na pytania otwarte uczestnik badania ma za zadanie opisać w formie narracji (opowieści) kilka wybranych przez siebie wydarzeń ze swojego życia, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Szacowany czas trwania badania w I etapie to 40-60 minut.
  • Do II etapu badania będziemy zapraszać uczestników po upływie 12-18 miesięcy. Przebieg badania będzie podobny, z tym że tym razem uczestnik badania opowie o wybranym przez siebie trudnym wydarzeniu związanym z wykonywanym zawodem oraz konsekwencjach tego wydarzania dla jego funkcjonowania. W zależności od możliwości i preferencji uczestnika badania ta jego część może odbyć się w siedzibie Laboratorium Badań Narracyjnych (budynek Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10) lub innym odpowiednim miejscu ustalonym z uczestnikiem badania lub on-line za pomocą odpowiednio zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych komunikatora video. Szacowany czas trwania badania w II etapie to 40-60 minut.  

Procedura badania została zaakceptowana przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą nigdzie publikowane.

Kontakt

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w badaniu, lub uzyskać dodatkowe informacje napisz wiadomość e-mail:
badanie2@potraumie.edu.pl