Badanie naukowe „Identyfikacja wskaźników językowych narracji o doświadczeniu traumatycznym osób o różnym nasileniu cech osobowości”

Cel badania. Celem badania jest sprawdzenie w jaki sposób ludzie, którzy doświadczyli traumatycznego wydarzenia (wypadek komunikacyjny), opowiadają o tym wydarzeniu. Ludzie różnią się tym, na co zwracają uwagę i jak opisują tak trudne doświadczenia, jak wypadek. Głównym celem badania jest sprawdzenie, czy na te różnice ma wpływ osobowość. 

Procedura badania. Badanie obejmuje dwie części, które łącznie mogą zająć ok. 2 do 2,5 godziny: wywiad psychologiczny oraz wypełnienie kwestionariusza psychologicznego do pomiaru osobowości.

  • W pierwszej części uczestnik badania będzie proszony o opowiedzenie o wydarzeniu traumatycznym, którego doświadczył (wypadek komunikacyjny). Uczestnik badania będzie mógł sam zdecydować, na ile szczegółowo będzie chciał o tym opowiedzieć. Wywiad ten będzie nagrywany. Następnie przeprowadzony będzie standardowy wywiad służący do diagnozy nasilenia stresu po doświadczeniu traumy.
  • W drugiej części badania uczestnik wypełni standardowy, obszerny kwestionariusz do badania osobowości. Zadaniem badanego będzie ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Będą to pytania zamknięte w formie testu jednokrotnego wyboru.
  • Na zakończenie uczestnik badania będzie mógł porozmawiać z psychologiem o swoich odczuciach związanych z udziałem w badaniu i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Korzyści z udziału w badaniu. Udział w badaniu wiąże się z wynagrodzeniem finansowym dla uczestnika w postaci bonu SODEXO o wartości 200 PLN. Bon ten będzie przekazywany bezpośrednio po zakończeniu badania. Ze względów podatkowych wymagane będzie wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym trzeba będzie podać podstawowe dane osobowe. Dane te będą przechowywane odrębnie od wszystkich innych materiałów z badania, a następnie będą przekazane do Działu Personalnego Uniwersytetu SWPS, który po zakończeniu roku kalendarzowego przygotuje odpowiedni formularz PIT, który zostanie wysłany osobie badanej. Dodatkową korzyścią z udziału w badaniu będzie możliwość uzyskania informacji o stopniu nasilenia objawów stresu i ew. wskazówkach dalszego postępowania (w tym podjęcia leczenia), jeśli stwierdzona zostanie taka potrzeba.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Badania

Aby zgłosić chęć udziału w badaniu napisz wiadomość używając poniższego formularza lub wysyłając e-mail na adres: badanie4@potraumie.edu.pl