Ewa Winiarska

Absolwentka psychologii, doktorantka na I roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobyła praktykując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, a także na oddziale onkologii, gdzie pracuje do dziś. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Szkoli się podczas czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, odbywa także specjalizację z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie. Zajmuje się terapią osób dorosłych z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, cierpiących z powodu problemów w relacjach z innymi czy trudności w radzeniu sobie z emocjami. Ma doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych, osobami chorującymi onkologicznie oraz przeżywającymi kryzysy w życiu osobistym. Zainteresowania badawcze dotyczą wzrostu posttraumtycznego oraz pozytywnych skutków doświadczeń traumatycznych i ich uwarunkowania.