Marta Boczkowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka na IV roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Projekt doktorski w latach 2014 – 2016 realizowała jako stypendystka Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik projektu: dr Mariusz Zięba). Aktualnie otrzymała grant Uniwersytetu SWPS na realizację badań doktorskich pt. „Co teraz ma dla mnie sens. Psychologiczne konsekwencje traumy”. Jest certyfikowanym interwentem kryzysowym, mediatorem oraz dyplomowanym psychodietetykiem. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej chorób somatycznych. Pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie wspiera pacjentów w trakcie terapii onkologicznej i w procesie rehabilitacji. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w obszarze psychotraumatologii zdobywała między innymi jako psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łodzi.

Zajmuje się tworzeniem interwencji psychologicznych mających na celu wzmocnienie zasobów i strategii radzenia sobie z kryzysem lub traumą. Jest współautorką programów profilaktyki zdrowotnej i prewencji zaburzeń psychosomatycznych dla pracowników służb medycznych i mundurowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty zakresu: profilaktyki zdrowia, komunikacji, skutecznego radzenia sobie ze stresem.

W poznańskim SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychologii zdrowia i stresu, interwencji kryzysowej, diagnozy i interwencji w psych.pracy.

Zainteresowania naukowe to: poznawcze mechanizmy readaptacji potraumatycznej, psychologia narracji, zaburzenia psychosomatyczne. psychogizjologia stresu,, strategie radzenia sobie ze stresem (meaning-focused coping, proactive coping).

W szczególności interesuje się czynnikami i warunkami, które sprawiają, że ludzie doświadczający kryzysu, traumy otwierają się na nowe możliwości, zmieniają priorytety, wzbogacają o głębszy sens swoje życie rodzinne i duchowe.

Publikacje:

  • Boczkowska, M., Zięba, M. (2016). Preliminary study of religious, spiritual and mystical experiences. Thematic analysis of Poles adult’s narratives. Current Issues in Personality Psychology, 4(3), doi: 10.5114/cipp.2016.61680
  • Zięba, M., Zatorski, M., Boczkowska, M., Gozdowska, J., Kieszek, R., & Laskowski, W. (2015). The affective tone of narration and posttraumatic growth in organ transplant recipients. Polish Psychological Bulletin, 46(3), 376-383. doi:10.1515/ppb-2015-0044
  • Putyński, L.., Owczarek*,M.(2014). Style radzenie sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób deklarujących się jako wierzące i u ateistów. [W:] Grzymała-Moszczyńska H., Skrzypińska K., Jarosz M. (red.), Nauka wobec religijności i duchowości człowieka Wyd. KUL