dr Magdalena Kowalska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stopień ten uzyskała w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2014-2018 asystent naukowy w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonawca w projekcie “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Autorka dwóch książek: Prowansja w pismach polskich romantyków (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015), Litanic Verse III: Francia (Berlin: Peter Lang, 2018, w druku) oraz kilkunastu artykułów poświęconych literaturze romantycznej i systemowi wiersza w poezji francuskiej. Obecnie zajmuje się typami narracji i schematami fabularnymi w wywiadach narracyjnych.