dr Magdalena Kowalska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stopień ten uzyskała w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Edytorstwa i Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonawca w projekcie “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. W ramach tego projektu opublikowała artykuł „The Narrating Self and the Experiencing Self in the Narratives of Women Who Have Experienced Trauma” w „Journal of Constructivist Psychology”, jego współautorami są Mariusz Zięba i Katarzyna Wiecheć. W latach 2014-2018 asystent naukowy w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka dwóch książek: Prowansja w pismach polskich romantyków (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015) oraz  Litanic Verse III: Francia (Berlin: Peter Lang, 2018) oraz ponad dwudziestu artykułów literaturoznawczych. Analizuje typy narracji, schematy fabularne i kulturowe wzorce opowieści w wywiadach narracyjnych.