Natalia Kowalska

Absolwentka psychologii na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS, gdzie zrealizowała pracę magisterską dot. wpływu przekonań pacjentek obciążonych chorobą nowotworową na ich zachowania prozdrowotne i prewencyjne. W ramach działania Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi realizuje projekt “Wpływ przekonań na temat siebie i świata oraz priorytetyzowanie pozytywności pacjentek zakwalifikowanych do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwór, oraz pacjentek ze zdiagnozowanym nowotworem, na podejmowanie zachowań prozdrowotnych i prewencyjnych” oraz od 2016 roku bierze udział w realizacji projektu z udziałem pacjentów oddziałów onkologicznych, którego celem jest zebranie danych umożliwiających lepsze zrozumienie psychologicznych konsekwencji choroby nowotworowej. Interesują ją zachowania w obliczu kryzysu i traumy, psychologia w edukacji a także systemowe podejście w psychoterapii. W trakcie realizacji studiów odbyła staże diagnostyczny oraz badawczy. Bierze udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach w obszarze swoich zainteresowań.