Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz

Doktorantka studiów interdyscyplinarnych „ICT&Psychology” na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych .  Absolwentka psychologii ogólnej na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Interesuje ją wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy badawczej a w szczególności metod przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają na szybką analizę dużych partii tekstu. Narzędzia wykorzystywane przez nią do ilościowej analizy treści narracji to głównie Clarin i LIWC, które przypisują każdemu słowu odpowiednią kategorię psychologiczną lub przynależność do części mowy. W swoim projekcie badawczym będzie szukała predyktorów PTSD w narracjach osób, które doświadczyły traumy. Ponadto bada wpływ traumy na życie jednostki. Badacz w projekcie “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne.”